Kutató- és tudósjelöltek Nyíregyházán

Nyíregyházi Főiskola  A felsőoktatásban tanuló legtehetségesebb hallgatók találkoznak a Nyíregyházi Főiskolán 2011. április 27-29-e között. E három napon a hazai tudományos élet érdeklődésének középpontjába kerül az intézmény és Nyíregyháza városa a főiskolán lebonyolítandó XXX. Jubileumi Tudományos Diákköri Konferencia jóvoltából.

A kétévente megrendezésre kerülő – de már hat évtizedes múltra visszatekintő – konferenciasorozat Fizika, Földtudományok és Matematika Szekciójának (FiFöMa) házigazdái leszünk – mondja Dr. Hadházy Tibor főiskolai tanár, a Szekció ügyvezető elnöke.

      A konferencián azok az egyetemeken, főiskolákon tanuló pályázók mutathatják be dolgozataikat, akik intézményük diákköri versenyén első helyezést értek el. A nevezések lezárultak, s megérkezett az összesen 321 db dolgozat is. Örömteli, hogy az Országos Diákköri Tanács és az érintett Szakmai Bizottság kapcsolatépítő tevékenységének eredményeként számos pályamunka érkezett határon túli magyar oktatási nyelvű intézményekről is. A 321 db dolgozatból 100 db a fizika, 185 db a földtudomány, 36 db a matematika különböző területeihez kapcsolódó önálló kutatási eredményt mutat be. A Szakmai Bizottság a dolgozatokat 37 tagozatba sorolta. A résztvevők produktumait a szakmai zsűrik elnökei, tagjai (mintegy 150 fő) a fizika, a földtudomány és a matematika ismert és elismert tudósai bírálják el. Esszenciális jelenlétük kiváló alkalom a tudományos eszmecserékre, a főiskolán folyó kutató-tudományos munka megismertetésére.

      A jubileumi rendezvény két újdonságot és tartogat. Először kerül megrendezésre a Poszter Szekció, mely azoknak az alapképzésben tanuló (BSc) diákkörös hallgatóknak nyújt fellépési lehetőséget, akik saját intézményük ún. házi versenyein sikeresen, de nem első helyezést elérően szerepeltek. Nagy várakozással tekintenek a szervezők a másik „újdonság” elé: az OTDK-k történetében először került meghirdetésre a fizikai, a földtudományi és a matematikai középiskolai-szekció. Ezekben a régió legtehetségesebb középiskolai tanulói mutatkozhatnak be. A kutató munka elemeinek megismertetésébe és az eredmények prezentálásába történő bevezetés jegyében a középiskolások számára a főiskola érintett tanszékei, intézetei a tavasz folyamán tehetséggondozó felkészítést is tartanak.

      A konferencia a szakmai munkán túl – megőrizve a hagyományokat – programszerűen kínál lehetőséget a főiskola, a rendező  karok (Műszaki- és Mezőgazdasági Kar, Természettudományi és Informatikai Kar) megismerésére, bemutatkozására, a szakemberek tudományos konzultációjára, de igényes kultúrprogram és szórakozási lehetőség is várja a résztvevőket.

      A nagy jelentőségű országos – de határainkon is túlnyúló  – tudományos konferencia költségvetése meghaladja a 16 millió  forintot. Az anyagi háttér jelentős részét a szervezők elnyert pályázatokból, nevezési díjakból és a résztvevők hozzájárulásából fedezik, de számos szponzori felkérés kiküldésével is kérik, várják a támogató segítséget.
 
 
 

Dr. Hadházy Tibor
főiskolai tanár
FiFöMa ügyvezető elnöke