Nemzetközi biomassza kutatási program találkozó a Nyíregyházi Főiskolán

Nyíregyházi FőiskolaA Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Karán 2011. október 10-14 között megrendezendő, a biomassza-hasznosítást elősegítő szakmai találkozón közel 30 külföldi (dán, ír, bolgár) vendég vesz részt.

A projekt eredményeinek áttekintése mellett kutatócserére is sor kerül ezen a héten, mely során tudományos előadásokon és terepgyakorlatokon mutatjuk be külföldi vendégeinknek biomassza-kutatási eredményeinket a Nyíregyházi Főiskolán, a Nyírbátori Regionális Biogáz Üzemben és a svéd energiafűz fajtákat szaporító Holland-Alma Kft-ben Piricsén.
 
 

Az Európai Unió FP7-es kutatási keretprogramja által támogatott

„Biomass Mobilization” projekt rövid bemutatása

Projekt találkozó, 2011. október 10-14. Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Mezőgazdasági Kar, Kótaji út 9-11.

Kari Tanácsterem, C. épület, 1. emelet, CA 106-os teremAz Európai Unió FP7-es kutatási keretprogramja, illetve az FP-7-regions-2009-01 alprogramja által támogatott Biomass Mobilisation (röviden „BioMob”) 245449 sz. projekt 2009 decemberében indult és 2011 novemberében zárul. A projekt témavezetője Brian Callanan úr Írországból.

Közismert, hogy Magyarország energia-előállítás céljára felhasználható  biomassza-potenciálja jelentős, annak hasznosításában azonban nem tartozunk az Európai Unió élvonalába. Energiafüggőségünket a biomasszára (növényi produktumokra) alapozott megújuló energiaforrások kiaknázása (pl. rövid vágásfordulójú energianövény-ültetvények létesítése a fatüzelésű erőművek ellátására, bioalkohol, biodízel vagy biogáz előállítása) mérsékelhetné. A Nyíregyházi Főiskola bemutató kertjében közel 3 hektáron termesztünk olyan energianövényeket, melyek igen gyorsan fejlődnek, és évente-kétévente betakaríthatóak jelentős mennyiségű fűtőanyagot biztosítva. Kosárfonó fűzzel, fehér akáccal, olasznáddal és amerikai bársonymályvával vannak itt beállítva tudományos kísérleteink. Azt tanulmányozzuk, hogy a fenti energianövények hozamára milyen hatást gyakorolnak a tápanyagokat biztosító műtrágyák, talajjavító szerek és különféle komposztok. A nyírbátori biogáz üzemmel közös kutatásokat folytatunk a biogáz-hozam optimalizálása és a biogáz kéntelenítése céljából.

 

Ezért szolgált nagy örömünkre, hogy a Nyíregyházi Főiskola az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. és a Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. mellett bekapcsolódhatott a BioMob projektbe, melyben bolgár (Ruse város önkormányzata, Ruse-i egyetem, kis és közepes vállalkozásokat támogató üzleti központ – Ruse), dán (Midtjylland régió, Samsø energia vállalat, Aarhus-i egyetem,) és ír (Shannon fejlesztő vállalat – regionális fejlesztési ügynökség, Közép-nyugat regionális hatóság, Moher technológiák Kft., Limerick-i egyetem) partnerekkel működhetünk együtt. A projektben felsőoktatási intézmények, önkormányzatok, energiaügynökségek és biomassza-hasznosításban érdekelt kisvállalkozások kooperálnak, illetve részt vesz a pályázatban az Európai Biomassza–ipari Egyesület is (European Biomass Industry Association) Brüsszelből.

A négy együttműködő  bolgár, ír, dán és magyar régió közös jellemzője, hogy fizikailag az Európai Unió külső határai mentén (perifériáin) helyezkednek el. Az ír és dán régióban a biomassza megújuló energiaforrásként történő hasznosítása előrehaladottabb állapotban van, mint Bulgáriában vagy az Észak-Alföldi régióban.

A projekt célja, hogy feltárja a biomassza forrásokat az adott régióban és kutatásvezérelt klasztereket alakítson ki, elősegítendő a biomassza energiatermelésre történő felhasználását. Első lépésként megtörtént az adott régió biomassza kutatásainak összeírása, majd nemzetközi összehasonlító elemzéseket készítettünk a biomassza-hasznosításban élenjáró külföldi és hazai vállalkozásokról (összehasonlítottuk pl. a német biogáz üzemeket a nyírbátorival), hogy a biomassza-hasznosítás külföldi tapasztalatainak hazai gyakorlatba történő átültetését elősegítsük. A projekt üzleti célkitűzéssel is rendelkezik, üzletfejlesztési modelleket alakítunk ki azon kis- és közepes vállalkozások, önkormányzatok számára, melyek hajlandóságot mutatnak megújuló energiaforrások használatára. A projekt végső célja a tudásalapú, biomasszát hasznosító vállalatok növekedésének elősegítése és a biomassza-felhasználás regionális serkentése. Az Észak-Alföldi régióban jelentős földgázimportot lehetne kiváltani pl., ha a kisebb települések önkormányzatai a középületeiket (polgármesteri hivatal, óvoda, iskola, orvosi rendelő) fatüzelésű közösségi fűtőművekből látnák el energiával. A projekt keretein belül közös akcióterv került kialakításra, amelyben olyan tevékenységek szerepelnek, mint a kutatók és vállalkozások közötti interakció elősegítése, a kutatásfejlesztési infrastruktúra megosztása, közös kutatási projektek elnyerése, az üzleti szereplők és a kutatóintézetek közötti tudástranszfer erősítése, és a biomassza-hasznosítást elősegítő támogatásokhoz való hozzáférés elősegítése.

A Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Karán 2011. október 10-14 között megrendezendő projekt találkozón közel 30 külföldi vendég vesz részt. A pályázat célkitűzései megvalósulásának áttekintése mellett kutatócserére is sor kerül ezen a héten, mely során tudományos előadásokon és terepgyakorlatokon mutatjuk be külföldi vendégeinknek biomassza-kutatási eredményeinket a Nyíregyházi Főiskolán, a Nyírbátori Regionális Biogáz Üzemben és a svéd energiafűz fajtákat szaporító Holland-Alma Kft-ben Piricsén. A rendezvényt kulturális programok és kirándulások színesítik.