Ismét Táncfarsang Nyíregyházán

2012-ben is megrendezik a már hagyományosnak számító Táncfarsangot Nyíregyházán. Idén február 11-18 között láthatják a Móricz Zsigmond Színházban az érdekesebbnél érdekesebb darabokat.

TÁNCFARSANG

2012. február 11-18.

2012. február 11. – Krúdy Kamara – 19.00
Mellékhatások
A Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház előadása

Woody Allenről mindenkinek a neurotikus értelmiségi, a kicsi, szemüveges, New York-i entellektüel jut az eszébe, aki több időt tölt a pszichológusánál, mint partnerével, szüleivel vagy a munkahelyén. Azoknak, akik a figura mögé próbálnak látni elsősorban a sikerfilmek (Annie Hall, a Hanna és nővérei, Fogd a pénzt és fuss! stb.) rendezője jut eszébe. Pedig Allen nem csupán elsőrangú forgatókönyvíró, rendező és összetéveszthetetlenül egyedi színész, hanem színpadi szerzőként és négy kispróza kötetével pedig novellaíróként irodalmi babérokra is tör. A kisprózákban némileg átöltöztetve ugyan, de ugyanazokat az elemeket fedezhetjük fel, mint az Allen-filmekben: az értelmiségi, finom szellemeskedést, a néhol brutálisan abszurd poénokat, a mindent a szatíra görbe tükrén át szemlélő életfelfogást. De vajon még ma is érvényesek-e, hatnak-e ezek az Allen művészetének esszenciáját egybesűrítő novellák?

További info: http://www.tm-t.ro/hu/?page=piesa&pid=64
Online jegyvásárlás: http://www.jegymester.hu/hun/Production/90243/MELLEKHATASOK

2012. február 12. – Nagyszínpad – 19.00
Legenda (Igézés)
A Nyírség Táncegyüttes és a Naná Színház közös produkciója

„Minden nép lelkében élnek ősképek saját múltjukból. Az a csodálatos mese, hogy ide a Kárpát-medencébe Istenanya kultusszal érkeztünk volna, szerelem vallással, mélyen megérintett. Azt a hidat keressük a darabbal, ami fájóan hiányzik a kultúránkból: az átlényegülést, a természetes továbblépést a Mária kultuszig. Tisztelgünk az ősök előtt, és azt gondolom, minden egészséges nemzet esetében ez így van rendjén. Másként nem is lehet emelt fővel élnünk. Ezek nagy szavak. Tudom. Talán ezért is a 9 év. Lehet-e szentségről beszélni akár a színház nyelvén is a XXI. Században? A döbbenetes számomra az, hogy bár 2002-ben írtam, most vált aktuálissá. Korszakváltásról szól. Arról, van-e bennünk valami, ami szent? És, ha van, mit teszünk azzal.”

További info: http://www.nyirsegtanc.hu/

Online jegyvásárlás: http://www.jegymester.hu/hun/Production/90251/LEGENDAK

2012. február 12. – Krúdy Kamara – 19.00
Ő és Ő (She and He)
Mándy Ildikó Társulatának előadása

A történet örökzöld, egy férfi és egy nő, sabadabada, sabadabada ...

Milyen a férfi és milyen a nő? Mi a szerelem? Vonzódás és szenvedély? Hűség és szeretet?

Miért keressük évezredek óta párunkat? Habár egy, egészek vagyunk önmagunkban is, miért akarjuk oly görcsösen azt a bizonyos "másik felünket"?

Ezek a kérdések és Karinthy Frigyes következő mondata inspirálta előadásunkat:

„a nő nem csak test és a férfi nem csak lélek, és a nő nem csábító és a férfi nem csábított, és nem tengely és kerék, és nem nap és hold, hanem ikercsillagok, egymás körül keringve csábító és csábított mindkettő".

Támogatók: NEFMI, NKA, NKA-FEPO, Orkesztika Alapítvány, Mozdulatművészeti Stúdió, Kontakt Táncért Alapítvány
A produkció létrehozásában támogatók voltak: OKM, Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottsága

További info: http://ildikomandy.org/aktual/oo1.html

Online jegyvásárlás: http://www.jegymester.hu/hun/Production/90244/O-ES-O-%28SHE-AND-HE%29

2012. február 13. – Krúdy Kamara – 19.00
Mindnyájan Káin gyermekei vagyunk
A Szabolcs Táncegyüttes előadása

A  mű alapja a bibliai Káin és Ábel története: "És Ábel juhok pásztora lett, Káin pedig földművelő. Ábel egy jó kis napos helyen heverészett, és őrizte a birkákat. Káin pedig keményen dolgozott kint a földeken. Idő múltával, Káin ajándékot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. És Ábel is vitt az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekintett az Úr Ábelre, és az ő ajándékára. Káinra pedig és az ő ajándékára nem tekintett, ezért Káin haragra gerjedt és fejét lecsüggesztette. Szólt és beszélt Káin Ábellel, az ő atyjafiával. És mikor a mezőn voltak, Káin Ábelre támadt, az ő atyjafiára, és megölte őt."

Ugyanez próbatermi környezetbe helyezve:  A tehetséges és sikeres - és a sikerért mindent megtevő de sikertelen ember /táncos/ története.  A próbatermi tükörkép a siker és sikertelenség jelképe. A sikeres táncosnak van tükörképe a kevésbé sikeresnek nincs.

További info: http://www.szabolcsneptanc.hu/

Online jegyvásárlás: http://www.jegymester.hu/hun/Production/90245/MINDNYAJAN-KAIN-GYERMEKEI-VAGYUNK

2012. február 14. – Nagyszínpad – 19.00
Shakespeare mesék
A Közép-Európa Táncszínház előadása

Kortárs táncszínház fiataloknak

A Közép-Európa Táncszínház előadásának alkotói elsősorban a fiatalokhoz szólnak: szeretnék őket bevezetni Shakespeare világába prózai, tánc- és bábszínházi elemeket felvonultatva. Egy kiválasztott dráma elmesélése helyett a shakespeare-i univerzum jellegzetes motívumaiból és jól ismert karaktereiből szőnek egy „saját Shakespeare-mesét”, amely bevezeti a nézőket a szerzőóriás sokrétű világának rejtelmeibe. Az előadásból kibomlanak jellegzetes shakespeare-i hangulatok, felsejlik a drámák sokszínűsége, rétegzettsége, gazdagsága. A motívumok között többek közt a Rómeó és Júlia, az Othello, a Macbeth, a Szentivánéji álom és a királydrámák karakterei és viszonyrendszerei szerepelnek.

További info: http://www.cedt.hu/index.php?lang=hu&page=darab&id=28

Online jegyvásárlás: http://www.jegymester.hu/hun/Production/90252/SHAKESPEARE-MESEK

2012. február 14. – Krúdy Kamara – 19.00
Metszetek
A Duna Táncműhely előadása

Kortárs táncszínház fiataloknak

A Duna Táncműhely legújabb előadása – a 2008. februárjában bemutatott Fosszíliákhoz hasonlóan – „ősmaradványokat” hoz felszínre. Ám míg a korábbi produkció középpontjában a „nőiesség” esszenciája állt, addig az új bemutató az eredendő, titokzatos „férfiasságra” fókuszál. A koreográfiákban három metszet elevenedik meg: pogány szertartás, beteljesült szerelem és mitikus tragédia. A természetet megbabonázni képes férfierő, az ájult lágyság „gyémánt-kemény” állapota (így definiálta Hamvas Béla a szeretni tudást) és az önmagával szembenéző, önmagára támadó hős ugyanazt példázza, noha mindegyik a maga módján. A táncosok által felvázolt metszetek elmúlt, ősi időkig nyúlnak vissza, ugyanakkor örökérvényűségüket is bizonyítják.

További info: http://www.dunatancmuhely.hu/hu/eloadasok.html

Online jegyvásárlás: http://www.jegymester.hu/hun/Production/90246/METSZETEK

2012. február 15. – Krúdy Kamara – 19.00
A (Első) Bál
A GNM Kontúr Fizikai Táncszínház előadása

Egy tánctermen végigvonul a történelem; az 1956-os forradalomtól a 60-as éveken át, egészen napjainkig.

Bemutatja, hogy hogyan élik meg a vissza-vissza térő vendégek a korszakok és a kapcsolatok változását.

Nyelvezete: akrobatika, tánc, a fizikai színház összes jellemzőjével, retro zenére.

További info: http://www.gnm.hu/mozgas-eladasok/57-a-bal
Online jegyvásárlás: http://www.jegymester.hu/hun/Production/90247/A-%28ELSO%29-BAL

2012. február 16. – Krúdy Kamara – 19.00
Voks
A Tünet Együttes – Szabó Réka Társulata – előadása

A Voks által feltett kérdések egyszerre nagyon aktuálisak, és történelmi korokon átívelőek: mit tehetünk, mit kell tennünk, ha addigi társadalmi életünk evidenciái, keretfeltételei egyszer csak megdőlnek? Hogyan dolgozzuk fel traumatikus történelmi tapasztalatainkat egy olyan korban, amelyben a történelmet minden politikai erő pusztán az önlegitimáció eszközének tekinti, és ennek megfelelően írja át? És ha ezt a szembenézést és felelősségvállalást megspóroljuk magunknak, miféle garanciáink maradnak arra, hogy a jövőben nem fognak új köntösben megismétlődni a múlt tragédiái? Vajon a történelem olyan, mint a természet: kiszámíthatatlan és kontrollálhatatlan, vagy az egyénnek is befolyása van a nagy folyamatokra?

A kollektív döntések kérlelhetetlen logikája egyszerre frusztrál, és segít kibújni a személyes felelősségvállalás alól, még ha olyan kis dologról van is szó, mint hogy mi történjen a színpadon. Pedig a Voks igazi főszereplője, írója és rendezője maga a néző, minden egyes néző, és ahány néző, annyi szavazógomb.

Köszönjük a Bonbonettinek az előadás létrehozásához nyújtott segítségét.

További info: http://www.tunetegyuttes.hu/index.php?page=repertoar_details&id=43&section=szinlap

Online jegyvásárlás: http://www.jegymester.hu/hun/Production/90248/VOKS

2012. február 17. – Krúdy Kamara – 19.00

Shiva Tandava
Barkóczi Bea előadása

Távol-keleti harci táncok

Amikor egy korszak a végéhez közeledik, s a szellem felett az anyag veszi át az uralmat, Shiva Tandava megjelenik a világban, hogy isteni táncával a kiüresedett formákat lerombolja. Shiva a pusztító és újrateremtő, a féktelenül tomboló és a békésen meditáló…

E kozmikus harc számos formát ölt Ázsia különféle táncaiban: megjelenhet harcos isteneket dicsőítő imaként, a saját démonaival harcoló ember szimbólumaként, vagy a közösségi élet részét képező játékként. Az előadás során ezekből a táncokból kapunk ízelítőt, miközben Ázsia legismertebb fegyverei merednek felénk a titokzatos keleti nő kezéből, aki szemérmesen vonja el tekintetét férfiak társaságában, de ugyanez a szem szikrákat szór, ha erényeit védi. Alkotók: Erőss Mariann, Erőss Tímea, Módis Emese, Orbán János, Szilágyi Ádám.

Online jegyvásárlás: http://www.jegymester.hu/hun/Production/90249/SHIVA-TANDAVA
2012. február 18. – Krúdy Kamara – 19.00
Bolero Avatars – Trans_formation
A Budapesti LA Dance Company elôadása
               
A test mint fényforrás. Mozgó absztrakció. Fényfestészet. Reflekciók a fotóművészetben. Táncművészet audiovizuális térben.

Alkotók:
- Katharina Winkler O’neill de Tyrone
- Ladányi Andrea
Zene:  Borlai Gergő
Stylist:   Lakatos Márk

Online jegyvásárlás: http://www.jegymester.hu/hun/Production/90250/BOLERO-AVATARS-SHADOWS-2

Jegyvásárlás a Szervező- és Jegyirodában

4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 6.

Telefon / fax: +36 42 507 006 / +36 42 507 007

Központi mobil: +36 20 462 15 01

szervezes@moriczszinhaz.hu

valamint a www.jegymester.hu portálon

Jegyirodánkban az alábbi fizetési lehetőségek vehetők igénybe:

- bankkártyás fizetés

- kultúra utalványok beváltása (Accor Services, Sodexho, Chéque Déjeuner)

- üdülési csekk beváltása

- ajándékutalvány beváltása

További információ:

www.moriczszinhaz.hu

Szeretettel várjuk Önöket!