Sikeres projekt: Együtt a család!

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 2019. július 01-én indította és 2020. április 30-án zárta a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00679 azonosítószámú projektjét, melyet 3 millió forintból valósított meg az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában.

 

 

A projekt célja a helyi közösségek erősítését szolgáló kulturális, sport, szabadidős és egyéb programok szervezése. A program háttere a Nyíregyházán élő közösségek, családok, civil szervezetek együttműködésének erősítése, innovatív és fenntartható rendezvények szervezésével. Fő cél a családok, gyermekek, generációk, közösségek összekovácsolása foglalkoztatókon, kézműves foglalkozásokon keresztül.

E cél illeszkedik a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiához, mivel a stratégiában több helyen is megjelenik, hogy Nyíregyháza Családbarát – illetve Fiatalok városa.

✓ Nyíregyháza családbarát város
✓ Nyíregyháza MJV kiemelt feladatának tekinti a helyi közösségek erősítését szolgáló kulturális, sport, szabadidős programok szervezését
✓ szabadidő minőségi eltöltésének támogatása
✓ szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások támogatása
✓ városrészenként közösségi programok szervezése, mellyel célunk a lakótelepi közösség összekovácsolása

A program Nyíregyháza egyes városrészeiben valósult meg:
✓ Nyíregyháza- Örökösföld városrész (1 alkalom)
✓ Jósaváros városrész (1 alkalom)
✓ Korányi városrész (1 alkalom)
✓ Sóstó - Sóstóhegy városrész (1 alkalom)
✓ Hímes városrész (1 alkalom)

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság célja a családok védelme és a családok jólétének erősítése. A munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék megvalósulásának segítése.