Kevesebb NAV vizsgálat, de nagyobb hatékonyság

Nemrégen jelent meg az adóhatóság évkönyve, amely összefoglalja a NAV elmúlt évben végzett tevékenységét. A számos statisztikát elemezve az a kép rajzolódik ki, hogy a NAV ellenőrzéseinek hatékonysága nőtt az elmúlt években.

 

 

Csökkenő ellenőrzésszám

A NAV ellenőrzéseinek számában az elmúlt 5 évben jelentős csökkenés jelentkezett: az adóhatóság ma már jellemzően csak akkor kopogtat, ha úgy érzi, hogy valóban van keresnivalója. A csökkenő tendencia 2017-ben kezdődött el, amikor hirtelen az adóellenőrzések száma 36.000-ről 20.000-re csökkent le. De 2017 óta is lényegében megfeleződött az egy évre jutó NAV ellenőrzések mennyisége.

 

Meg kell jegyezni azt is, hogy kizárólag a NAV ellenőrzés esetén igaz a csökkenő tendencia, a jogkövetési vizsgálat esetén nem. Az utóbbi számában nem volt számottevő változás az elmúlt 5 évben.

A feltárt adókülönbözet nem változik

Az adóhatóság statisztikái alapján körülbelül minden nyolcadik ellenőrzés zárul megállapítással, ezek döntő része egyébként az áfát érinti. 2021-ben 204,9 milliárd forint nettó adókülönbözetet tárt fel a NAV ellenőrzési szakterülete a megállapítások eredményeként. Az előző évek számait végignézve, nincs számottevő változás, a 2021. évben feltárt adókülönbözet mennyisége nagyjából megegyezik az elmúlt 5 év átlagával. Ez viszont egyben azt is jelzi, hogy a NAV hatékonyabbá vált, hiszen ugyanazt az adókülönbözetet lényegesen kevesebb adóeljárás megindításával tudta megállapítani.

 

 

Az viszont árnyalja egy kicsit a képet, hogy a megállapított adókülönbözetnek csak a 20,9%-át ítélte beszedhetőnek a NAV, ez az arány pedig a legalacsonyabb az elmúlt 5 év számai közül.

Egyre nehezebb felvenni a kesztyűt a NAV-val szemben

Az elmúlt évtizedekben valószínűleg rájöhettek az adózók, hogy a NAV megállapításaival szemben érdemes felvenni a küzdelmet: az adózók sikerességi aránya szinte folyamatosan javult ebben az időszakban. Ez a tendencia azonban az elmúlt 5 évben megfordult. 2021-ben a NAV Fellebbviteli Igazgatósága összesen 1.796 ellenőrzési tárgykörben született elsőfokú döntéssel szemben benyújtott fellebbezést bírált el, amelyek közül 23% ért célba. Míg ez az arány nagyjából megfelel az elmúlt 2 év adatainak, mégis lényegesen kisebb, mint a 2017-es, vagy a 2018-as szám. Ami az adóhatósággal szembeni bírósági eljárások (adóper) számát illeti, tavaly 493 ellenőrzési ügyben született ítélet, amelyek közül az adózó számára minden ötödik volt kedvező.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fenti adatokból látható, hogy az adóhatóság ma már nem csak célzottan választja ki a vizsgálatának tárgyait, hanem a vizsgálatok eredményének megvédésében is egyre felkészültebb. Ezért egyre fontosabbá válik, hogy az adózó is szakmailag a leghatékonyabb segítséget kérje és már az adóvita elején is tudatosan készüljön a következő lépésekre.

 

Cége ellen adóeljárás, vagy adóellenőrzés folyik? Keresse tapasztalt adójogász kollégáinkat a következő elérhetőségeken:

Web: kopogtatanav.hu

Telefon: +36 1 889 2800
E-mail: info@kopogtatanav.hu