Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyházán

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 396,84 millió Forint, 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál III. ütem” című, TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002 azonosítószámú projekt megvalósítására, melynek célja több önkormányzati épület energetikai korszerűsítése.

 

 

A beruházás elsődleges célja és eredménye az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése. A fejlesztés további célja, várható eredménye, hogy az épületek energetikai minősítése magasabb kategóriába kerüljön, javuljon az épületek esztétikai megjelenése a külső homlokzat megújulása és korszerű nyílászárók által, illetve emelkedjen az épületekben dolgozók és óvodások életminősége a fűtéskorszerűsítésnek köszönhetően.

A fejlesztés során eltérő műszaki tartalom valósult meg a helyszíneken: külső határoló szerkezet korszerűsítése (utólagos hőszigetelés, külső nyílászárók csere), fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.

A 396,84 millió Forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósult meg:
• Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény Kis és Nagy épület (4405 Nyíregyháza, Kállói út 109/a)
• Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (4405 Nyíregyháza, Koszorú út 10.)
• Tündérkert Keleti Óvoda Élet úti Telephely (4451 Nyíregyháza- Oros, Élet út 30.)
• Polgármesteri Hivatal „A” és „D” épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)
• Mandabokori Művelődési Ház (4400 Nyíregyháza Mandabokori út 23/B szám)

A projekt keretében elkészült Nyíregyháza Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve (SECAP)
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.