Így változott a regisztrált álláskeresők száma 2012 és 2022 között Nyíregyházán

Jelentősen csökkent a regisztrált álláskeresők átlagos száma az elmúlt tíz év során – mutat rá a NyiregyhazaAllas.hu elemzése. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) adatbázisára támaszkodó cikk kifejti, hogy 2022-ben átlagosan közel 80 százalékkal voltak kevesebben a regisztrált álláskeresők 2012-höz képest.

 

 

A csökkenő tendencia a tíz év során csupán egyszer tört meg, méghozzá 2020-ban, azaz a koronavírus-járvány kirobbanásának évében. Ekkor 12,6 százalékkal megugrott a regisztrált álláskeresők száma a városban, ezenkívül azonban valamennyi esztendőben csökkenés volt tapasztalható az előző évi adatokhoz viszonyítva.

A nemek szerinti összevetésben a különbségek sokszor ugyan kicsik, mégis inkább a női regisztrált álláskeresők többségéről tanúskodnak. A korcsoportok tekintetében viszont már élesebb különbségek rajzolódnak ki, ezen adatok ugyanis egyértelműen a 25-54 éves korosztály legnagyobb számát reprezentálják. Ők azok, akik minden évben a regisztrált álláskeresők legalább kétharmadát adták Nyíregyházán. Számuk viszont ezzel együtt fokozatosan csökkent, nem úgy, mint az 55 éves és afeletti korosztályé, akiknek aránya inkább növekedett az elmúlt években.

Hasonlóan nagyobb különbségekről árulkodik az iskolázottság szerinti lebontás is: itt egyértelműen a csupán általános iskolát végzettek vannak túlnyomó többségben, akik valamennyi esztendőben a regisztrált álláskeresők legalább egyharmadát tették ki. Őket követi a szakiskolát, szakmunkásképzőt végzettek 24-28 százalékos, majd a szakközépiskolai, technikumi képesítéssel rendelkezők 13-18 százalékos aránya. Utóbbiakhoz hasonló számban voltak jelen az álláskeresők között a gimnáziumot végzettek is, esetükben 13-19 százalék közötti arányról beszélhettünk az elmúlt években. Az elhelyezkedés tekintetében pedig leghatékonyabban a főiskolát, egyetemet végzettek boldogultak a munkaerőpiacon, ők mindösszesen csak a 6-11 százalékát tették ki a nyíregyházi regisztrált álláskeresőknek.

Forrás: Az elemzést készítette a NyiregyhazaAllas.hu, az adatok forrása a NFSZ.