Keletirégiók felzárkózóban – állás Nyíregyháza városában

Az országos összehasonlításban a keletebbre eső régiók hagyományosan bizonyos szintű lemaradást mutattak. Bár a tendencia továbbra sem fordult meg, de az utóbbi években e területek is erős felzárkózásba kezdtek. Nyíregyháza többek között erre is jó példa.

 

 

Eltérő lehetőségek

 

Bár hazánk meglehetősen kis kiterjedésű, az egyes területeinek összehasonlítása mégis állandó témát ad, legyen szó akár gazdasági, akár társadalmi szempontokról. A főváros, mint országunk origója természetesen minden tekintetben élen jár, de ez már csupán méretéből és népességszámából is egyenesen következik. A Dunántúlról pedig évtizedek óta elmondható, hogy stabil gazdasággal és jellemzően magasabb életszínvonallal rendelkezik.

A leginkább kedvezőtlen pozícióban hagyományosan a keleti, északkeleti régiók foglaltak helyet. Az elvándorló, elöregedő népesség, a munkalehetőségek csökkenése a kedvezőtlen gazdasági tendenciák ugyanis itt fejtették ki leginkább hatásukat. Az elmúlt évek beruházásai és fejlesztései azonban újra felfedezték e környék lehetőségeit, így Kelet-Magyarország egyértelmű felzárkózásba kezdett, több tekintetben is.

Nem kivétel ez alól Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye székhelye, Nyíregyháza sem. Az Alföld peremén elhelyezkedő város hosszú évtizedekig szinte kizárólag a mezőgazdaságra támaszkodhatott. Ez persze természeti környezetéből fakadóan abszolút adja magát, a környékbeli agrárium pedig napjainkban is virágzik. Minden városnak érdemes azonban több lábon állnia, így a fejlődés itt is szükséges volt. Ennek megfelelően egy állás Nyíregyháza városában ma már jóval sokszínűbb lehetőség.

 

Természetből technológia

 

A fejlesztésektől függetlenül nem állíthatjuk persze, hogy a hagyományosan is erős mezőgazdaság ne játszana továbbra is meghatározó szerepet a régió gazdaságában és álláspiacán. A mai napig is sok állás Nyíregyháza és környékének e szektorban dolgozó vállalatainál létesül. Egy ennyire széles rétegeket nagy számban foglalkoztatni képes szektor esetén ez persze nem is csoda. A nyitás ugyanakkor elkerülhetetlen volt.

Az ipar és a gazdaság fejlődését egyaránt segíti a különböző vállalatok megtelepedése egy adott régióban. Ha sikerül elcsábítani néhány jelentősebb gazdasági szereplőt, az már rövid távon is képes éreztetni a hatását a vidék több szegmensében. Nyíregyházának e szempontból is van mit felmutatnia, hiszen az utóbbi években két nemzetközileg elismert cég, a LEGO, illetve a Michelin is gyáregységet épített a városban.

Ennek már önmagában is üzenet értéke van, hiszen azt jelzi, hogy ez a régió is érdemes a befektetői figyelemre. Munkaerőpiaci szempontból pedig természetesen azt jelenti, hogy számos állás Nyíregyháza e vállalatainál vált elérhetővé. A nemzetközi céges környezet, kultúra és az ehhez kapcsolódó bérek pedig jóval közelebb hozzák az itt élőket is az egyébként elvárható általános lehetőségekhez és életszínvonalhoz.

 

 

Tudatos építkezés

A kedvező jelen is remek alap, de mindig érdemes a jövőbe is fektetni. Erre kiváló lehetőséget jelent a városban működő egyetem, mely nem titkoltan a környéken kívánja tartani az itt képzett szakembereket. Amellett, hogy sok állás Nyíregyháza egyeteméhez kötődik, a különböző együttműködéseknek köszönhetően a következő generáció is megtalálhatja itt számításait. A manapság egyre népszerűbb duális képzések éppen ezt célozzák.

A helyben működő Michelin gyár eleve jelentős munkáltatónak számít, ám az egyetemmel kötött megállapodása értelmében a jövő szakembereinek képzésében is szerepet vállal. Ez kívánja biztosítani azt, hogy a város és a régió jövője is stabil legyen és megfelelő módon építsen az elmúlt évek kedvező tendenciáira. Egy állás Nyíregyháza valamelyik újabb ipari szereplőjénél mindig kedvező lehetőség, a duális képzési rendszer pedig ezt is segíthet elérni.

Emellett természetesen sok állás Nyíregyháza hétköznapibb szegmenseihez köthető. A vármegye székhelye, egyben a régió egyik legnagyobb városa ugyanis számos helyi intézménynek, iskolának, szolgáltató cégnek, üzletnek és egyéb vállalatoknak is otthont ad, amelyek ugyanúgy igénylik a munkaerőt. A lehetőségek palettája tehát meglehetősen nagy és színes, így mindenki kedvére választhatja ki a neki tetsző területeket.